21. Czego nie znosimy w świętach?
— Pan i pani Black -